Reklam Alanı

HAMİLELİKTEN ÖNCE KAN SAYIMI(HEMOGRAM) TESTİ ÖNEMİ NEDİR?HEMOGRAM NEDİR?

Tam kan sayımı (hemogram), kişinin genel sağlık durumu ve varsa hastalıkları hakkında fikir veren bir kan testidir. Kan dolaşımında yer alan hücreler ve hücrelerle ilgili bazı değerler ölçülür. Tam kan sayımı (TKS) kolay istenilen ve yorumlanabilen bir testtir. Pahalı olmaması nedeniyle rutin muayenenin önemli bir kısmını kapsamaktadır.

Kandaki birçok parametre değerlendirilir. Hemoglobin seviyesi kansızlık olup olmadığını, trombosit kanın pıhtılaşma durumunu, lökosit enfeksiyon varlığının değerlendirilmesine yardımcı olur.

Hemogram ile gebelik öncesi;

Kansızlık(anemi), kanama sorunları, enfeksiyonel hastalıklar başta olmak üzere birçok farklı sağlık sorunun teşhisi ve takibi de yapılabilir.

HEMOGRAM TESTİ NASIL YAPILIR?

Hemogram testinin yapılabilmesi için kişiden kan alınması gerekir. Kan alınması işleminin aç karnına yapılmasına gerek yoktur. Hemogram tahlili için aç veya tok olmanın bir önemi bulunmamaktadır. Kanın hangi koldan, elden alınacağı önemli değildir. Eğer kol damarları uygun olmazsa, el üstü veya ayak damarları da kullanılabilir.  Bu test, günün her saatinde kan verilerek yapılabilmektedir. Ancak bazı laboratuvarlar hemogram öncesinde yağlı besin tüketmekten kaçınılması gerektiğini ifade edilir.

 

 

Hemogram Testinde Nelere Bakılır?

  • RBC: Kırmızı Kan Hücresi Sayısı
  • MCV: Ortalama Eritrosit Hacmi
  • HB: Hemoglobin
  • HCT: Hematokrit
  • RDW: Ortalama Eritrosit Dağılım Genişliği
  • MCH: Ortalama Eritrosit Hemoglobini
  • MCHC: Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu
  • WBC: Beyaz Kan Hücresi Sayısı
  • PLT: Trombosit Sayısı değerlerine bakılır.

HEMOGRAM TESTİ NASIL YORUMLANIR?

RBC (Kırmız Kan Hücresi Sayısı): Normal RBC değeri, 3,8- 5,3 milyon/ ml arasındadır.

MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi): Kırmızı kan hücresinin normal hacmi 80- 100 fl arasındadır. Demir eksikliği anemisi ve talasemi hastalığında eritrositlerin sayısı az; folik asit ya da B12 eksikliğine bağlı olarak oluşan anemilerde eritrosit hacmi üst sınır olarak saptanır.

Hemoglobin (HB) ve Hematokrit (HCT): Ortalama normal hemoglobin değeri 11,7- 15,5 g/dl'dir. Hemoglobin değeri erkeklerde 13 g/dl, kadınlarda 12 g/dl olmalıdır.  HGB düşükse kansızlık, kan kaybı, lösemi, lenfoma, hemoliz gibi durumlar teşhis edilebilir. HGB yüksekliği, sigara içildiğini, aşırı sıvı kaybedildiğini gösterir. 

Erişkin bireylerde normal olan HCT değeri% 35- 45 arasındadır.

RDW (Ortalama Eritrosit Dağılım Genişliği): Demir eksikliği anemisinde bu değer artmış olarak bulunur. Talasemi taşıyıcılarında normal olarak bulunur.

MCH (Ortalama Eritrosit Hemoglobini: Normal 30- 34 pikogram arasındadır. Demir eksikliği anemisinde ve talasemide düşük olarak bulunmaktadır.

MCHC (Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu): Normal değer % 30- 36 arasındadır. 

WBC (Beyaz Kan Hücresi Sayısı): Normal lökosit sayısı 4,400- 11.000/ mm küp arasındadır.

PLT (Trombosit Sayısı): Normal olan trombosit sayısı 150.000- 400.000/ ml arasındadır. Fiziksel stres, egzersiz, travma ve enfeksiyon olması durumunda, trombosit sayısı geçici süreliğine 450.000- 600.000 arasında değişebilir. PLT yüksekliği bazı kanser türlerini, demir eksikliği anemisini, dalak ameliyatı sonrasında olunup olunmadığını gösterebilir. 

WBC (White Blood Cell); beyaz kan hücrelerinin sayılmasıdır. Bu hücreler vücudun enfeksiyonlarla savaşmasında önemli rol üstlenirler. Lenfosit, nötrofil, bazofil, eozinofil, monosit gibi türler beyaz kan hücrelerinin türleridir. WBC yüksekliği, lösemi tiplerini, enfeksiyonları tanımada yardım eder.

HAMİLELİKTEN ÖNCE NEDEN HEMOGRAM TESTİ YAPILMASI GEREKİR?

Hamilelikte kansızlık(anemi) varsa; anemiyi kontrol altına almak için kanda hemoglobin seviyesinin kontrol altına alınması önemlidir. Hemogram, beyaz kan hücre sayısı, trombosit sayısı ve varsa anormallikler gibi diğer parametreler hakkında bilgi verebilen tam kan sayımı verir.

Hamile kalmamış bir kadının normal hemoglobini % 12g olmalıdır. Gebeliğin başlangıcında yüzde 10g’dan daha az bir hemoglobin sayısı anemi demek olup, bebekte büyüme kısıtlaması, annedeki enfeksiyonlar ve kardiyovasküler sistemde değişiklikler gibi çeşitli istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Ancak bazı kadınlar, talasemi ve orak hücre hastalığı gibi anemik olmak için başka nedenlere sahip olabilirler ve hemoglobin seviyesinin düşük veya yüksek olduğu tespit edilirse daha detaylı araştırma yapılması gerekir.

Bir hemogram testi genellikle gebe kalmadan önce anne adayının yaşadığı herhangi bir hastalık hakkında daha net bir gözlem yapmasına yardımcı olur ve ayrıca, anemi gibi yorgunluk, güçsüzlük, enfeksiyonlar ve diğer eksiklik durumlarını teşhis etmesine yardımcı olabilir.

HAMİLELİK ÖNCESİ HEMOGRAM TESTİYLE PROBLEMLER ÖNCEDEN TESPİT EDİLİYOR

Hamilelik döneminde hemogram yani tam kan sayımı çok önemlidir. Pıhtılaşma sorunları, iltihap, kansızlık gibi olası problemlerin önceden görülmesini sağlar. Hamilelik öncesinde, esnasında ve sonrasında hemogram sonuçları takip edilmelidir.

BAKINIZ: HAMİLELİKTE KANSIZLIK NELERE YOL AÇAR? TIKLAYIN

 
Bu makale hakkında yorum yapmak ister misiniz ? Tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz